Leki w szkole u chorego ucznia

single-image

Mukowiscydoza należy do grupy rzadkich chorób przewlekłych, ogólnoustrojowych. Dzieci obciążone tą jednostką chorobową zmuszone są zażywać w ciągu dnia liczne leki i suplementy diety. W czasie zajęć na terenie szkoły mogą to być między innymi enzymy trzustkowe.

U 90% chorych na mukowiscydozę dochodzi do upośledzenia funkcji wydzielniczych trzustki. Gęsty śluz blokuje ujścia przewodów wyprowadzających enzymy trawienne z trzustki i w efekcie tego organizm chorego nie jest w stanie samoistnie trawić spożytych pokarmów, głównie tłuszczy. W związku z tym chorzy stosują w trakcie jedzenia sztuczne enzymy trawienne w postaci kapsułek. Rolą nauczyciela powinno być ułatwienie tej czynności, pomoc i nadzór. Dzieci często wstydzą się przed innymi uczniami zażywania leków. Jednakże przyjmowanie odpowiedniej dawki enzymów trawiennych jest bardzo ważne, a jej pominięcie podczas posiłku może poskutkować bólami brzucha, biegunką i pogorszeniem nastroju ucznia. Dlatego istotne jest, żeby uczeń spożywający posiłki w trakcie zajęć szkolnych stosował się do zaleceń lekarza.

  • czy chore na mukowiscydozę dzieci zażywają leki podczas zajęć szkolnych? Zwykle TAK, w trakcie przerw, przy posiłkach. Sporadycznie mogą stosować też leki podobne do tych wykorzystywanych u dzieci chorych na astmę w przypadku problemów z oddychaniem, ataku duszności.
  • czy stosowane podczas zajęć szkolnych leki mogą być niebezpieczne dla dziecka? Stosowanie każdego leku wiąże się z możliwymi efektami ubocznymi. Jednak w przypadku zażywanych przez chorych na mukowiscydozę leków w szkole takie ryzyko statystycznie wydaje się niewielkie. Większym zagrożeniem jest pominięcie dawki zalecanych leków, co może objawiać się przykładowo problemami trawiennymi, bólami brzucha.

 

Dyrektor i nauczyciel nie są zobowiązani do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie zlecenia lekarskiego. Mogą jednak w ramach umowy z rodzicami zgodzić się na podawanie dziecku leków tak, by umożliwić wychowankowi uczęszczanie do szkoły.

 

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu (Warszawa, 4 maja 2010 r.)

 

Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą
W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekle, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków w szkole, rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki) zobowiązani są do przedłożenia informacji:
⇒ na jaką chorobę dziecko choruje?
⇒ jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania?

 

Konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia pielęgniarce do podawania dziecku leków. Wymóg ten dotyczy także uczniów pełnoletnich.
W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej – w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podawanie leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę) – czynności te mogą wykonywać również inne osoby (w tym: samo dziecko, rodzic, nauczyciel), jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego, a pracownikiem szkoły.

 

Przeczytaj:

Wybrane dla Ciebie
Czytaj dalej