Literatura pomocnicza dla nauczycieli dzieci przewlekle chorych

single-image

Przewlekła choroba dziecka to ogromne wyzwanie dla niego samego, jego rodziców, najbliższej rodziny i wreszcie nauczycieli, pedagogów, których spotka w przyszłości na swej drodze. Wzajemne oddziaływanie procesu wychowawczego i edukacyjnego oraz forma, jaką ta współpraca przybiera ma duży wpływ na rozwój dziecka w wieku szkolnym.

Dziecko przewlekle chore w roli ucznia - Aleksandra Maciarz

W związku z powyższym chciałabym polecić publikacje z myślą o nauczycielach, którzy w swej pracy dydaktycznej zetkną się z uczniami przewlekle chorymi, np. z mukowiscydozą, czy pierwotną dyskinezą rzęsek.

 

,,Dziecko przewlekle chore w roli ucznia” Aleksandra Maciarz
Pozycja, która ukazuje skutki przewlekłej choroby, które można zaobserwować w zachowaniu, rozwoju i nauce chorego dziecka. Ponadto, prezentuje szereg czynności wychowawczych, które mają za zadanie pomóc i wesprzeć ucznia w radzeniu sobie w środowisku szkolnym.

 

Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne,,Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. pod redakcją naukową Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury
Publikacja skierowana do specjalistów, ale także do rodziców i opiekunów osób przewlekle chorych. Czytelny podział na jednostki chorobowe, w tym mukowiscydozę, oraz propozycja konkretnych oddziaływań wobec chorych dzieci czynią tę książkę niezwykle pomocną w budowaniu relacji i skutecznym wspieraniu oraz motywowaniu podopiecznych.

Specjalne potrzeby edukacyjne - Agnieszka Olechowska

,,Specjalne potrzeby edukacyjne” Agnieszka Olechowska
W tej pozycji ukazano przyczyny, objawy i możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych oraz form pomocy dydaktycznych dla uczniów dotkniętych różnymi zaburzeniami i chorobami, w tym mukowiscydozą.

 

,,Dziecko długotrwale chore. Poradnik opiekuńczo-wychowawczy.” Aleksandra Maciarz

Poradnik w bardzo czytelnej i przystępnej formie prezentujący aspekty związane z opieką, edukacją i pomocą wobec dziecka przewlekle chorego.

 

,,Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych” Aleksandra Maciarz

Publikacja niezwykle przydatna rodzicom, opiekunom i pedagogom chorych dzieci, mająca na celu ukazanie potrzeby podmiotowego traktowania podopiecznego w zmaganiach z chorobą.

 

,,Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie.” Aleksandra Maciarz

Pozycja polecana wszystkim, którzy biorą czynny udział w wychowaniu i opiece nad dziećmi przewlekle chorymi. Praktyczna książka, pomagająca budować właściwe relacje między opiekunem a chorym podopiecznym, pełne wzajemnego zrozumienia i wsparcia.

 

Aleksandra Folga, nauczycielka, mama dziecka chorego na mukowiscydozę

Przeczytaj:

Wybrane dla Ciebie
Czytaj dalej